1. Kuluttajalla tarkoitetaan tässä yhteydessä yksityishenkilöä, joka rekisteröityy verkkosivuille omalla nimellään sekä henkilökohtaisella sähköpostiosoitteellaan. Rekisteröityessään kuluttaja antaa sivuston ylläpitäjälle luvan kerätä hänestä rekisteröitymisen yhteydessä kysyttävät tiedot. Nimi ja sähköpostisoite. Palvelun tilaamisen yhteydessä asiakkaasta kerätään myös osoite ja puhelinnumerotiedot. Nämä ovat ovat tilauksen kannalta oleelliset tiedot.
 2. Kuluttaja voi rekisteröityä alustalle ja tilata, sekä ilmoittaa mahdollisia työtehtäviä eri palveluista joita alustalla on. Ilmoitettavat työtehtävät ovat sivustolla nimellä ”työpyyntö” eikä niitä ole rajattu toimialakohtaisesti. Kuitenkin työtehtävien on oltava Suomen lain rajoissa ja palveluntarjoajien tehtävissä ilman lainmukaisia seuraamuksia. Ylläpidolla on oikeus poistaa, muokata tai jättää kokonaan julkaisematta asiattomat työpyynnöt.
 3. Rekisteröitymiseen vaaditaan vähintään nimi ja sähköpostiosoite. Kuluttajalle luodaan rekisteröitymisen yhteydessä automaattisesti profiili, johon hän voi halutessaan lisätä tietoja sekä profiilikuvan.
 4. Jätettyihin työpyyntöihin kuluttaja voi saada alustalle rekisteröityneiltä palveluntarjoajilta tarjouksia. Kuluttaja voi itse päättää hyväksyykö vai jättääkö hyväksymättä tarjouksen. Tarjouksen hyväksymisen yhteydessä tulee maksaa varausmaksu, joka on 15% laskutettavasta määrästä. Loppusumman kuluttaja maksaa palveluntarjoajalle, heidän keskinäisesti sopimallaan tavalla. Varausmaksua ei palauteta vaikka työtä ei olisi suoritettu kuluttajan toiveiden mukaisesti. Varausmaksu palautetaan 14 vuorokauden sisällä maksusta mikäli palveluntarjoajalta tehty halutaan peruuttaa. Peruutus tulee tehdä oman profiilin kautta, riitauttamalla tilaus.
 5. Varausmaksu suoritetaan pankki-/luottokortilla. Maksunvälittäjänä toimii Stripe. Tarkempia lisätietoja voit käydä lukemassa osoitteesta https://stripe.com/en-fi. Varausmaksun määrä on 15% tilatun palvelun kokonaishinnasta. Loppusumman kuluttaja maksaa palveluntarjoajalle heidän keskinäisesti sopimallaan tavalla.
 6. Verkkosivu toimii ainoasataan palvelun välittäjänä eikä sillä ole vastuuta palveluntarjoajan tekemästä työstä tai siitä aiheutuvista mahdollisista vahingoista. Työstä mahdollisesti välillisesti ja välittömästi aiheutuvat vahingot ovat palveluntarjoajan ja kuluttajan välisiä. Verkkosivun ylläpitäjä ei vastaa näihin liittyviin kyselyihin.
 7. Verkkosivulle rekisteröityessä kuluttaja on vastuussa siitä, että sinne annetut tiedot ovat päteviä sekä ajantasaiset. Kuluttaja on velvollinen noudattamaan hyvää toimintatapaa verkkosivuilla käydyissä keskusteluissa sekä sinne lataamissaan tiedoissa ja kuvissa. Ylläpidolla on oikeus puuttua epäasialliseen toimintaa ilman ennakkoilmoittamista.
 8. Kuluttaja voi poistaa milloin vain oman profiilinsa. Verkkosivun ylläpitäjälle ei jää tuolloin mitään tietoja kuluttajasta, vaan ne poistuvat profiilin poiston yhteydessä.
 9. Kuluttajan antamia tietoja voidaan käyttää markkinoimistarkoituksissa. Verkkosivun ylläpitäjä ei luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle, poislukien maksunvälittäjä. Mikäli verkkosivulle kohdistuu cyber-hyökkäys ja tiedot pääsevät vuotamaan, verkkosivun ylläpito on velvollinen olemaan yhteydessä kuluttajaan asiasta mahdollisimman pian sen jälkeen, kun asia on tullut tietoon.
 10. Ylläpitäjällä on oikeus muuttaa käyttöehtoja milloin tahansa. Käyttöehtojen muutosten seuraamisesta vastuu on kuluttajalla. mahdollisista muutoksista tiedotetaan verkkosivuilla.
 11. Palvelun käyttö on sallittu vain Suomen lain puitteissa. Mitään laitonta materiaalia sivustolla ei saa julkaista.
 12. Yhteystiedot: info@workify.fi, 0403569923 (maanantai-keskiviikko klo 17-20)
 1. Palveluntarjoajalla tarkoitetaan tässä yhteydessä yksityishenkilöä tai yritystä, joka rekisteröityy verkkosivuille omalla nimellään tai yrityksen nimellä sekä henkilökohtaisella tai yrityksen sähköpostiosoitteellaan. Rekisteröityessään palveluntarjoaja antaa sivuston ylläpitäjälle luvan kerätä hänestä, tai hänen yrityksestään rekisteröitymisen yhteydessä kysyttävät tiedot. Nimi, sähköpostisoite sekä y-tunnus.
 2. Palveluntarjoaja voi rekisteröityä alustalle tarjotakseen palveluitaan ja vastatakseen kuluttajien työpyyntöihin. Ilmoitettavat palvelut ovat sivustolla nimellä ”Palvelut”. Palveluntarjoajat voivat tarjota palveluitaan eri toimialoilta, mutta tarjottavien palveluiden on oltava Suomen lain mukaisia ilman lainmukaisia seuraamuksia. Ylläpidolla on oikeus poistaa, muokata tai jättää kokonaan julkaisematta asiattomat palvelutarjoukset.
 3. Rekisteröitymiseen vaaditaan vähintään nimi, sähköpostiosoite sekä Y-tunnus. Palveluntarjoajalle luodaan rekisteröitymisen yhteydessä automaattisesti profiili, johon hän voi halutessaan lisätä tietoja sekä profiilikuvan.
 4. Palveluntarjoaja voi vastata kuluttajien työpyyntöihin lähettämällä tarjouksia. Kuluttaja voi itse päättää hyväksyykö vai jättääkö hyväksymättä tarjouksen. Tarjouksen hyväksymisen yhteydessä kuluttajan tulee maksaa varausmaksu, joka on 15% laskutettavasta määrästä. Varausmaksu tulee suorittaa verkkosivuston ylläpitäjälle ja se muodostaa osan verkkosivuston tuloista. Loppusumman kuluttaja maksaa palveluntarjoajalle heidän keskinäisesti sopimallaan tavalla. Varausmaksua ei palauteta, vaikka työtä ei olisi suoritettu kuluttajan toiveiden mukaisesti. Varausmaksu palautetaan 14 vuorokauden sisällä maksusta, mikäli kuluttaja haluaa peruuttaa tilauksen. Peruutus tulee tehdä oman profiilin kautta, riitauttamalla tilaus.
 5. Varausmaksu suoritetaan pankki-/luottokortilla, ja maksunvälittäjänä toimii Stripe. Tarkempia lisätietoja voit lukea osoitteesta https://stripe.com/en-fi. Varausmaksun määrä on 15% tilatun palvelun kokonaishinnasta. Loppusumman kuluttaja maksaa palveluntarjoajalle heidän keskinäisesti sopimallaan tavalla.
 6. Verkkosivu toimii ainoastaan palvelun välittäjänä, eikä sillä ole vastuuta palveluntarjoajan tekemästä työstä tai siitä aiheutuvista mahdollisista vahingoista. Mahdollisesti välillisesti tai välittömästi aiheutuvat vahingot ovat palveluntarjoajan ja kuluttajan välisiä. Verkkosivun ylläpitäjä ei vastaa näihin liittyviin kyselyihin.
 7. Verkkosivulle rekisteröityessään palveluntarjoaja on vastuussa siitä, että sinne annetut tiedot ovat päteviä sekä ajantasaiset. Palveluntarjoaja on velvollinen noudattamaan hyvää toimintatapaa verkkosivuilla käydyissä keskusteluissa sekä sinne lataamissaan tiedoissa ja kuvissa. Ylläpidolla on oikeus puuttua epäasialliseen toimintaan ilman ennakkoilmoittamista.
 8. Palveluntarjoaja voi poistaa milloin vain oman profiilinsa. Verkkosivun ylläpitäjälle ei jää tuolloin mitään tietoja palveluntarjoajasta, vaan ne poistuvat profiilin poiston yhteydessä.
 9. Palveluntarjoajan antamia tietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksissa. Verkkosivun ylläpitäjä ei luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle, poislukien maksunvälittäjä. Mikäli verkkosivulle kohdistuu cyber-hyökkäys ja tiedot pääsevät vuotamaan, verkkosivun ylläpito on velvollinen olemaan yhteydessä palveluntarjoajaan asiasta mahdollisimman pian sen jälkeen, kun asia on tullut tietoon.
 10. Ylläpitäjällä on oikeus muuttaa käyttöehtoja milloin tahansa. Käyttöehtojen muutosten seuraamisesta vastuu on palveluntarjoajalla. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan verkkosivuilla.
 11. Palvelun käyttö on sallittu vain Suomen lain puitteissa. Mitään laitonta materiaalia sivustolla ei saa julkaista.
 12. Yhteystiedot: info@workify.fi, 0403569923 (maanantai-keskiviikko klo 17-20).
 1. Käyttäjien on noudatettava Suomen lakia kaikessa toiminnassaan verkkosivustolla. Laittoman toiminnan, kuten laittomien aineistojen jakamisen tai palveluiden tarjoamisen, ei ole sallittua.
 2. Kaikki verkkosivuston käyttäjät, sekä kuluttajat että palveluntarjoajat, velvoitetaan noudattamaan hyvää käytöstapaa verkkosivuston kaikissa vuorovaikutustilanteissa. Epäasialliseen käytökseen puututaan ylläpidon toimesta.
 3. Verkkosivustolla ei saa julkaista alastomuuteen liittyvää tai muutoin sopimatonta materiaalia. Kuvien, tekstien tai muiden sisältöjen tulee olla asiallisia ja sopivia yleiselle yleisölle.
 4. Kiroilu, solvaava kielenkäyttö tai muu aggressiivinen viestintä eivät ole sallittuja. Käyttäjien väliset keskustelut ja viestit tulee pitää kohteliaana ja asiallisena.
 5. Käyttäjien tulee kunnioittaa toistensa yksityisyyttä. Henkilökohtaisten tietojen, kuten puhelinnumeroiden tai osoitteiden, jakaminen ilman asianomaisten suostumusta on kiellettyä. Tietoturvan tulee olla kaikkien käyttäjien ensisijainen huolenaihe.
 6. Kaikki väärinkäytökset, kuten petokset, huijaukset tai muut epäeettiset toimet, ovat ehdottomasti kiellettyjä. Käyttäjät, jotka syyllistyvät tällaisiin toimiin, voidaan poistaa verkkosivustolta.
 7. Kaupallisen mainonnan tulee noudattaa sovellettavia lakeja ja eettisiä standardeja. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeus poistaa tai muokata epäasiallista tai lainvastaista mainontaa.
 8. Käyttäjien on ymmärrettävä, että he ovat täysin vastuussa omasta toiminnastaan verkkosivustolla. Ylläpitäjä ei ole vastuussa käyttäjien luomasta sisällöstä tai mahdollisista seuraamuksista, jotka johtuvat lainvastaisista toimista.
 9. Kaikkien verkkosivuston käyttäjien on noudatettava sivuston käyttöehtoja. Käyttöehtojen muutoksista tiedotetaan verkkosivustolla, ja käyttäjät ovat vastuussa ehtojen säännöllisestä tarkistamisesta.
 10. Käyttäjät velvoitetaan yhteistyöhön verkkosivuston ylläpidon kanssa ja noudattamaan heidän antamiaan ohjeita tai päätöksiä tilanteissa, joissa on epäselvyyttä tai ristiriitoja.

Kirjaudu sisään

Rekisteröidy

Palauta salasana

Anna käyttäjänimesi tai sähköpostiosoitteesi, saat linkin uuden salasanan luomiseen sähköpostitse.